Archiwa tagu: księga haccp

Dokumentacja systemu HACCP część 1

Dokumentacja HACCP w praktyce składa się z następujących elementów:

Księga HACCP – Jest ona najważniejszym dokumentem systemu HACCP i zawiera ona:

 • politykę bezpieczeństwa żywnościowego;
 • Zakres systemu;
 • Analizę HACCP;
 • Plan HACCP i jego realizację;
 • Procedury jakości, lub odwołania do nich.

Plany HACCP – pokazują analizę HACCP dla poszczególnych produktów i grup produktów, zazwyczaj zawierają:

 • Opisy produku;
 • Schemat technologiczny;
 • Analizę zagrożeń;
 • Wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli (KKP) i punktów kontrolnych;
 • Ustalenie wartości krytycznych i tolerancji dla KPK;
 • System monitorowania KPK;
 • Zapisy dla nowego KPK;

Uwaga! Pany HACCP czasem zwarte są w ramach księgi HACCP.

Procedury jakości

Procedury przedstawiają opis postępowania dla poszczególnych działań i zawierają:

 • cel i zakres;
 • Etapy postępowania wraz z odpowiedzialnościami;
 • Dokumenty i formularze wymagane przy realizacji danej procedury;