Przesłanki wdrażaniazasad GMP/GHP oraz systemu HACCP

KSIĘGA HACCP, GMP/GHPW przemyśle wytwarzającym i przetwarzającym żywność (dla tzw. operatorów biznesu żywnościowego) do systemów obligatoryjnych należą:

 • Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna (GMP/GHP), nazywane też programem warunków wstępnych do realizacji systemu HACCP,
 • System bezpieczeństwa zdrowotnego HACCP,

Stopniowa lub jednoczesna realizacja programu GMP/GHP wraz z systemem HACCP stwarza warunki do pozyskania odpowiedniej jakości surowców oraz wytwarzania żywności w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo zdrowotne.

Główne motywy wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP to:

 •  zwiększenie bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności produkowanej na potrzeby krajowe oraz na eksport,
 • poprawa higieny produkcji oraz lepsze  dostosowanie standardów higienicznych i bezpieczeństwa do wymagań UE,
 • zmniejszenie ryzyka zatruć pokarmowych i chorób przenoszonych drogą pokarmowa,
 • zmniejszenie liczby reklamacji oraz liczby wyrobów, które nie spełniają wymagań dotyczących jakości zdrowotnej,
 • spełnienie wymagań głównych odbiorców wyrobów,
 • zwiększenie zaufania konsumentów do producentów,
 • pozyskanie elementu marketingowego firmy,
 • poprawienie ogólnej jakości wytwarzania żywności (kultury produkcji w przedsiębiorstwie),
 • zwiększenie odpowiedzialności, aktywności i zaangażowania wielu pracowników ze względu na poprawę bezpieczeństwa i jakości wytwarzanej żywności,
 • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności personelu,
 • ustalenie tzw. „wąskich gardeł” i obszarów, w których modyfikacje i metodyczny nadzór nad procesami są niezbędne,
 • wewnętrzna potrzeba zintegrowania systemu HACCP z systemem norm ISO serii 9000 w firmie,
 • możliwość wdrożenia systemu QACP.