Co to jest HACCP?

Co to jest HACCP? Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (HACCP) to uznana na całym świecie metoda identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności, która, gdy ma kluczowe znaczenie dla aktywnego programu bezpieczeństwa żywności, może zapewnić Twoim klientom, społeczeństwu i organom regulacyjnym pewność, że program bezpieczeństwa żywności jest dobrze zarządzane.

HACCP to system zarządzania, w którym bezpieczeństwo żywności jest uwzględniane poprzez analizę i kontrolę zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych od produkcji surowców, zaopatrzenia i obsługi po produkcję, dystrybucję i konsumpcję gotowego produktu.

Obecnie wielu najlepszych światowych producentów i dostawców wykorzystuje ten system jako podstawę swoich programów zarządzania bezpieczeństwem żywności i zgodności ze schematami audytu GFSI. Poprzez analizę zagrożeń i miejsc, w których mogą one wystąpić, Safe Food Alliance of California pomaga wdrożyć systemy i procedury w celu zminimalizowania ryzyka.

Safe Food Alliance zapewnia prawdziwie praktyczny system zarządzania bezpieczeństwem żywności w każdej operacji, wspomagając zarządzanie krytycznymi punktami kontroli. Jednak program bezpieczeństwa żywności nie kończy się tylko na HACCP.

Aby były skuteczne, należy opracować i wdrożyć programy wstępne, takie jak zwalczanie szkodników, identyfikowalność i wycofanie, higiena i warunki sanitarne. Ponadto należy rozwiązać kwestię zapewnienia, że ​​dostawcy i dystrybutorzy mają również program bezpieczeństwa żywności poprzez opracowanie specyfikacji składników i systemu zapewnienia dostawcy. Co to jest HACCP?

Dlaczego HACCP jest ważny? Właściwe wdrożenie programu HACCP pomaga zmniejszyć prawdopodobieństwo reklamacji klientów lub wycofania produktów poprzez identyfikowanie i kontrolowanie potencjalnych zagrożeń, które mogą pochodzić z surowców, procesów zakładowych i błędów ludzkich. Większa świadomość pracowników wynikająca z programu HACCP pomaga w ciągłym doskonaleniu produktów i procesów firmy.

Ponadto zasady HACCP są zgodne z wymogami ustawy FDA o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA) dla przetwórców żywności — analiza zagrożeń i środki zapobiegawcze oparte na ryzyku („HARPC” lub „Kontrole zapobiegawcze”). Chociaż plan HACCP nie spełnia wszystkich wymagań, spełnia większość wymagań i jest najlepszą platformą do zbudowania systemu zarządzania zgodnego z FSMA.