Archiwum miesiąca: wrzesień 2014

Dokumentacja systemu HACCP część 2

księga haccp

księga haccp

Instrukcje zbiorcze

Pod pojęciem instrukcji zbiorczych rozumiane mogą być:

 • Instrukcja Dobrej Praktyki Higienicznej;
 • Instrukcja Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Nazwa „instrukcja” jest w ich przypadku nazwą zwyczajową, ponieważ de facto zawierają one zazwyczaj zbiory procedur w danym zakresie.

KSIĘGA HACCP

Instrukcje szczegółowe

Instrukcje stanowią prezentację szczegółowego sposobu wykonania danej czynności czy etapu procesu. Zawierają konkretne wytyczne do realizacji konkretnych zadań.

Formularze

Są to druki wykorzystywane do realizacji danych zadań procesu. Wypełnione formularze stanowią zapisy.

Zapisy

Są to dowody wykonania jakiejś czynności. Stanowią dowód nadzorowania systemu HACCP raz materiał do analizy, celem udoskonalenia systemu.

Dokumentacja systemu HACCP część 1

Dokumentacja HACCP w praktyce składa się z następujących elementów:

Księga HACCP – Jest ona najważniejszym dokumentem systemu HACCP i zawiera ona:

 • politykę bezpieczeństwa żywnościowego;
 • Zakres systemu;
 • Analizę HACCP;
 • Plan HACCP i jego realizację;
 • Procedury jakości, lub odwołania do nich.

Plany HACCP – pokazują analizę HACCP dla poszczególnych produktów i grup produktów, zazwyczaj zawierają:

 • Opisy produku;
 • Schemat technologiczny;
 • Analizę zagrożeń;
 • Wyznaczenie Krytycznych Punktów Kontroli (KKP) i punktów kontrolnych;
 • Ustalenie wartości krytycznych i tolerancji dla KPK;
 • System monitorowania KPK;
 • Zapisy dla nowego KPK;

Uwaga! Pany HACCP czasem zwarte są w ramach księgi HACCP.

Procedury jakości

Procedury przedstawiają opis postępowania dla poszczególnych działań i zawierają:

 • cel i zakres;
 • Etapy postępowania wraz z odpowiedzialnościami;
 • Dokumenty i formularze wymagane przy realizacji danej procedury;